Scarab Champions Turnir: Pravilnik

Pravila opisana u ovom pasusu se odnose na turnire sa nazivom Scarab Champions Tournament. Format igranja ovih turnira će se određivati i biti objavljen za svaki od njih posebno.

Svaki učesnik koji se registruje/prijavi za SCT turnir dužan je najmanje tri dana prije održavanja utakmica da otkaže ili potvrdi svoje prisustvo.

Pravila za 3v3 Ekipe vrijede kao i za Ligu Raketa (5 članova, 3 igrača, dvije rezerve; trener i menadžer).

U slučajevima kada se Scarab Champions Tournament organizuje u timskom formatu (sve osim 1v1), kapiteni ili menadžeri ekipa su dužni prijaviti ili otkazati prisustvo na vrijeme, a najmanje 24 sata prije održavanja utakmica.

Svi ostali formati SCT-a će biti opisani posebno, a zajedno s njima i važeća pravila.

Ekipe koje učestvuju u Scarab Champions Tournament imaju pravo na jednog “stranca” – igrača koji nije iz regije jugoistočne Evrope.

Izuzetak su 1v1 turniri.

Kazne i Penali: Scarab Champions Tournament

Pravila iz opšteg Pravilnika Lige Raketa vrijede i za Scarab Champions Tournament.